FOTOBLOG

Punt van Reide – Zeehonden kijken

  • 22 mei 2017

Punt van Reide

Punt van Reide is een schiereiland in de Dollard. De landtong is het restant van de oeverwal van de Eems, waaraan twee dorpen lagen: Westerreide en Oosterreide. In de loop der tijd is vrijwel het hele gebied weggeslagen door stormvloeden. Het schiereiland dat is overgebleven bestaat voor het grootste deel uit kwelders; alleen bij stormvloed loopt het terrein nog onder.

Door de ligging is het een oase van rust voor een groot aantal vogels. Ook zijn er vaak zeehonden te zien, die bij eb op de slikbanken liggen. Van het voorjaar tot het najaar staat er een zeehondenkijkwand opgesteld op de zeedijk.

Wandelingen

Het gebied is in beheer van Het Groninger Landschap en vanuit Buitenplaats Reidehoeve is het gebied goed te bezoeken en is het mogelijk verschillende wandelingen te ondernemen.